Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τεχνομάθεια ΙΙΙ

(Σχολική χρονιά 2003-2004)

Τίτλος έργου: Μετατροπή βενζινοκινητήρα σε υγραεριοκινητήρα.

  Το σχολείο μας συμμετείχε στο Πρόγραμμα "Τεχνομάθεια ΙΙΙ", στα πλαίσια του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας" , έργο που ξεκίνησε το 2002 και υλοποιήθηκε με επιτυχία τη σχολική χρονιά 2003-2004.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου: Αγαπάκης Δημήτριος
(Καθηγητής στο 6ο ΤΕΕ-σημερινό 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου)

Συνεργάστηκε η καθηγήτρια: Πατσιανωτάκη Ιωάννα ...όπως επίσης και οι μαθητές που αναφέρονται παρακάτω...

Βράβευση της ομάδας που συμμετείχε στο πρόγραμμα (6ο ΤΕΕ)

Οι μαθητές:

Αγριμάνης Παύλος - Ανθουλάκης Ιωάννης - Βουρνιωτάκης Δημήτριος - Δεληστάθης Γεώργιος - Κοκκινάκης Αντώνιος - Κουγιατζής Νικόλαος - Κουλάτση Ευδοξία - Κωνιός Ελευθέριος - Λιανάκης Κωνσταντίνος - Μανιδάκης Εμμανουήλ - Μαυράκης Γεώργιος - Νησωτάκη Ειρήνη - Τιτάκης Ματθαίος - Χατζηανδρέου Ανδρέας - Χρυσοφάκης Βασίλειος
 

 

Αντικείμενο έργου: Η μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα έτσι ώστε να εκκινεί με βενζίνη και στη συνέχεια να  λειτουργεί με υγραέριο και να κινεί ένα τρίκυκλο αγροτικό όχημα.

Στόχοι: Εκμάθηση όλων των ενεργειών που χρειάζονται για την μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα σε υγραεριοκινητήρα, χρησιμοποιώντας σχετική βιβλιογραφία και την εμπειρία τεχνικών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
H κατασκευή ενός οχήματος φιλικότερου προς το περιβάλλον (με χαμηλότερους ρύπους).
Στόχος της ομάδας ήταν να βρεί τρόπους για να παροτρύνει τους αγρότες της περιοχής μας να μετατρέψουν τις εγκαταλελειμμένες μηχανές τους σε χρήσιμα σε χρήσιμα γεωργικά μηχανήματα, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση υγραεριοκινητήρα...

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Σε μεταχειρισμένο σασί τρίκυκλης μηχανής σχεδιάστηκε να τοποθετηθεί τετράχρονος βενζινο-κινητήρας, ο οποίος θα εκκινεί χρησιμοποιώντας (μόνο αρχικά) σαν καύσιμο την βενζίνη και στην συνέχεια θα λειτουργεί με υγραέριο.

Αποτέλεσμα αυτού, εκτός της "καθαρότερης" λειτουργίας του κινητήρα, θα ήταν η αξιόλογη αύξηση της ισχύος του κινητήρα (συγκέντρωση ισχύος).

Αυτό μπορούσε να επιτευχθεί τοποθετώντας κατάλληλα ένα σύστημα τροφοδοσίας υγραερίου παράλληλα με αυτό της βενζίνης μαζί με όλα τα απαιτούμενα βοηθητικά στοιχεία του συστήματος.

Λόγω της αύξησης της ισχύος του κινητήρα η ομάδα εργασίας θα τοποθετούσε ένα νέο κιβώτιο ταχυτήτων που να μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση της ισχύος. Θα γίνονταν επίσης πλήρης ηλεκτρολογική - ηλεκτρονική εγκατάσταση και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων συστημάτων (φρένα κ.α.) που απαιτούνται για την καλή λειτουργία και εικόνα του οχήματος.

Παρουσίαση του έργου (στο 6ο ΤΕΕ)

Πρόγραμμα Τεχνομάθεια ΙΙΙ
(Η παρουσίαση του έργου από τους μαθητές)

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ:

Επειδή το υγραέριο βρίσκεται σε πίεση μέσα στη δεξαμενή καυσίμου και χρειάζονται πρόσθετα εξαρτήματα για την αεριοποίηση του, την ελάττωση της πίεσής του και τη ρύθμιση της παροχής του αερίου προς τον εξαερωτήρα (καρμπυρατέρ), είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός δεύτερου συστήματος τροφοδοσίας υγραερίου που αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:

 • Τη δεξαμενή υγραερίου, στην οποία αποθηκεύεται με πίεση (περίπου 3 bar) το υγραέριο
 • Τις σωληνώσεις παροχής του υγραερίου σε υγρή και αέρια κατάσταση 
 • Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υγραερίου, που ελέγχει την παροχή υγραερίου
 • Την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα βενζίνης, που ελέγχει την παροχή βενζίνης
 • Την συσκευή αεριοποίησης υγραερίου (πνεύμονας) που εξαερώνει και ρυθμίζει την παροχή του υγραερίου ανάλογα με το φορτίο της μηχανής

 

Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ομάδα υλοποίησε με επιτυχία το έργο, με την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή κ. Αγαπάκη, και το παρουσίασε στα μέσα της σχολικής χρονιάς 2003-2004 στη Θεσσαλονίκη.

  Πρέπει να τονίσουμε ότι το όλο σύστημα έγινε μετά από πολύ συζήτηση και δουλειά, λόγω του ότι δεν προυπήρχε ανάλογο σύστημα στο όχημα και έπρεπε να φτιαχτεί εξαρχής...  Όλες οι εργασίες έγιναν στο εργαστήριο του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου, το οποίο διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

 Η πορεία υλοποίησης συνοπτικά...

Σ' ένα παλιό τρίκυκλο όχημα έγιναν πολλές μετατροπές, τοποθετήθηκε κατάλληλα ο καινούργιος κινητήρας, επίσης τοποθετήθηκαν σύστημα χειρόφρενου και άλλα πρόσθετα και το σύστημα διεύθυνσης (τοποθετήθηκε κι αυτό εξαρχής). Τρεις μαθητές της ομάδας είχαν αναλάβει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες (φώτα, πίνακας με τα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος).

Τοποθετήθηκε η δεξαμενή υγραερίου, οι σωληνώσεις παροχής του υγραερίου σε υγρή και αέρια κατάσταση, οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες υγραερίου και βενζίνης και η συσκευή αεριοποίησης υγραερίου (πνεύμονας)
 Το τρίκυκλο, αφού υλοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες, είχε αποκτήσει μορφή κανονικού οχήματος με πολλές πιθανότητες να κυκλοφορήσει ξανά.

   Αφού τα μέλη της ομάδας σύνδεσαν ηλεκτρολογικά τα συστήματα του υγραερίου, το όχημα ήταν έτοιμο να λειτουργήσει με βενζίνη αλλά και με υγραέριο, ανάλογα με την επιλογή του οδηγού!


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το έργο τελικά, για ικανοποίηση όσων συμμετείχαν, έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή την κατασκευή ενός οχήματος με χαμηλότερους ρύπους. Τα μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου σύνδεσαν τον "καυσαναλυτή" στην εξάτμιση του οχήματος και διαπίστωσαν τη σημαντική μείωση του μονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων και των οξειδίων του αζώτου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΦΕΛΗ: Πριν την τοποθέτηση του υγραερίου, έγινε μια ενημέρωση στο εργαστήριο για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον κ. Γιαννάκη ο οποίος διαθέτει εγκεκριμένο συνεργείο μετατροπής κινητήρων από βενζίνη σε υγραέριο στην πόλη μας. 
  Την ενημέρωση αυτή παρακολούθησαν και άλλοι μαθητές που δεν συμμετείχαν στην ομάδα, καθώς επίσης και καθηγητές από άλλα ΤΕΕ του Ηρακλείου. 

 

Βράβευση της ομάδας που συμμετείχε στο πρόγραμμα (6ο ΤΕΕ)
Η βράβευση του έργου από τον κ. Μανουσάκη
(τότε διευθυντή του 6ου ΤΕΕ)Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ! Οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Τεχνομάθεια ΙΙΙ" παρουσίασαν το έργο τους στο αμφιθέατρο του 6ου ΤΕΕ, παρουσία του τότε διευθυντή του 6ου ΤΕΕ κ. Γεωργίου Μανουσάκη και του διευθυντή του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου κ. Χαραλαμπάκη και εισέπραξαν βραβεία για την πολύ καλή προσπάθειά τους.

 

Βράβευση της ομάδας που συμμετείχε στο πρόγραμμα (6ο ΤΕΕ)
Φωτογραφία από την βράβευση της ομάδας
στο 6ο ΤΕΕ

 


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ (Από την ομάδα των μαθητών που συμμετείχαν στο έργο)

  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές του προγράμματος για το χρόνο που αφιέρωσαν μαζί μας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο.

  Επίσης ευχαριστούμε:

    Τον διευθυντή του 6ου ΤΕΕ Ηρακλείου, κ. Μανουσάκη Γιώργο, για την υποστήριξή του. 
    Τον διευθυντή του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου, κ. Χαραλαμπάκη Νικόλαο, ο οποίος μας παραχώρησε  τα απαραίτητα εργαστήρια και εξοπλισμό.
    Tους ανθρώπους της Shell Gas για την φιλοξενία και την ενημέρωση που μας παρείχαν.
    Τον κ. Γιαννάκη Γιάννη για το χρόνο που μας αφιέρωσε 
    Τον καθηγητή κ. Παναγάκη Νικόλαο, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί μας για την υλοποίηση του έργου.

  Καθώς επίσης ευχαριστούμε και όλους όσους, με οποιοδήποτε τρόπο, στήριξαν την προσπάθειά μας.


 

(..παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων...)

Πλεονεκτήματα ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των υγραεριοκίνητων οχημάτων έναντι των βενζινοκίνητων είναι:

 • Η εύκολη ανάμιξη του υγραερίου με τον αέρα χωρίς τα προβλήματα του εξαερωτήρα (καρμπυρατέρ) των βενζινομηχανών
 • Η καύση του μείγματος υγραερίου και αέρα γίνεται τελειότερα και γρηγορότερα. Από την καλή καύση που επιτυγχάνεται έχουμε σαν αποτέλεσμα λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα κατά 95%, λιγότερα οξείδια του αζώτου κατά 50%, ελάχιστη ποσότητα άκαυστων υδρογονανθράκων και μηδενική ποσότητα θείου.
 • O θόρυβος λειτουργίας των υγραεριοκίνητων μηχανών είναι μικρότερος.
 • Η συντήρηση και η αλλαγή λαδιών γίνεται με ποιο αραιούς ρυθμούς
 • Το κόστος του υγραερίου είναι μικρότερο σε σχέση με την βενζίνη.

 

Μειονεκτήματα ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τα σπουδαιότερα μειονεκτήματα των υγραεριοκίνητων οχημάτων έναντι των βενζινοκίνητων είναι:

 • Η ανά χιλιόμετρο κατανάλωση υγραερίου είναι 5% έως 20% μεγαλύτερη της αντίστοιχης κατανάλωσης σε βενζίνη, διότι το ειδικό βάρος του υγραερίου είναι μικρότερο.
 • Το κόστος μετατροπής του βενζινοκινητήρα σε υγραεριοκινητήρα.
 • Ο χώρος αποσκευών μειώνεται με την τοποθέτηση της δεξαμενής υγραερίου.
 • Δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αρκετά πρατήρια διανομής υγραερίου.

Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates