Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Πιλοτικής Συνεργασίας 6ου ΕΠΑ.Λ. και Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΤΕΙ Ηρακλείου


 

  Με επιτυχία υλοποιήθηκαν οι δράσεις που αποφασίστηκαν από κοινού μεταξύ του σχολείου μας -6ου Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου- και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος συνεργασίας Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  Αναλυτικότερα, στην κοινή πρόταση μας, είχε συμφωνηθεί να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • Επιμόρφωση των καθηγητών του τομέα Πληροφορικής του σχολείου, στα Δίκτυα Υπολογιστών.
  • Επιμόρφωση των καθηγητών και Εκπαιδευτική Επίσκεψη των μαθητών του τομέα Οχημάτων, σε εναλλακτικά καύσιμα κινητήρων (υγραέριο, υδρογόνο)
  • Επιμόρφωση των καθηγητών και Εκπαιδευτική Επίσκεψη των μαθητών του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο και στο Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας.
  • Επιμόρφωση καθηγητών και Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών του τομέα Ηλεκτρονικής σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών.
  • Ενημέρωση του συνόλου των καθηγητών του σχολείου, σε θέματα αντιμετώπισης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

  Με τη συνεργασία των αντίστοιχων συντονιστών ανά τομέα, οι δράσεις αυτές καθορίστηκαν, εμπλουτίστηκαν, σχεδιάστηκαν λεπτομερώς και υλοποιήθηκαν επιτυχώς. Η συνεργασία των συντονιστών υπήρξε άριστη και συνέβαλλε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος.

  Στα πλαίσια του μέγιστου δυνατού οφέλους από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Συνεργασίας, αποφασίστηκε οι επιμορφώσεις να είναι ανοικτές και για καθηγητές άλλων σχολείων, με προτεραιότητα πάντα στους καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Έτσι, έγιναν ανοικτές προσκλήσεις για όλες τις δράσεις επιμόρφωσης, με ανάρτηση τους στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και αποστολή τους στα σχολεία. Το γεγονός αυτό πέρα από την ανταπόκριση των συναδέλφων, συνέβαλλε και στη διάδοση και γενικότερη ενημέρωση για το υλοποιούμενο πρόγραμμα συνεργασίας.

  Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε θερμά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και τα οφέλη είναι πολλαπλά. Θεωρούμε ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για μία συνεχόμενη συνεργασία για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο μας.
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Τομέας Πληροφορικής

  Με τη συνεργασία των συντονιστών, κου Τσατσάκη από το σχολείο μας και κου Βλησσίδη από το ΤΕΙ, σχεδιάστηκε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 4 θεματικών ενοτήτων και 16 διδακτικών ωρών συνολικά με θέμα ?Δίκτυα Δεδομένων και Ασφάλεια Δικτύων?.
    Ο σχεδιασμός αποσκοπούσε σε τρεις στόχους: Πρώτον, στην επικαιροποίηση των γνώσεων των καθηγητών πάνω σε θέματα Δικτύων, σε συνδυασμό με το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα ?Δίκτυα Υπολογιστών? του Τομέα Πληροφορικής. Δεύτερον στην εκμάθηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών για την υποστήριξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ?Δίκτυα Υπολογιστών? τόσο στην Β όσο και στην Γ τάξη του Τομέα Πληροφορικής. Και τρίτον στην ενημέρωση των καθηγητών σε θέματα ασφάλειας δικτύων για την καλύτερη υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής.

  Έγινε ανοικτή πρόσκληση από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής και επόπτη της Πιλοτικής Συνεργασίας κο Πανσεληνά, για παρακολούθηση από καθηγητές άλλων σχολείων.
  Οι συναντήσεις υλοποιήθηκαν για τις 2 πρώτες θεματικές ενότητες στο εργαστήριο Πασιφάη του ΤΕΙ Κρήτης και για τις 2 επόμενες σε χώρο εργαστηρίου πληροφορικής του 6ου ΕΠΑ.Λ κατά τις ημερομηνίες 19/3/2011, 23/03/2011, 30/03/2011 και 06/04/2011.
  Σημαντικό όφελος της δράσης, είναι ότι σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε απεριόριστη πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης. Διαμοιράστηκαν επίσης ψηφιακές σημειώσεις.
  Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 22 άτομα (12 καθηγητές Πληρφορικής και Ηλεκτρονικών του 6ου ΕΠΑ.Λ. και 10 καθηγητές άλλων σχολείων).


2) Τομέας Οχημάτων

  Με τη συνεργασία των συντονιστών κου Κουδουμά από το σχολείο και κου Καββουσανού από το ΤΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την ανάγκη για νέες πηγές ενέργειας, σχεδιάστηκε μία τρίωρη εκπαιδευτική επιμόρφωση για καθηγητές και μαθητές του τομέα Οχημάτων για συστήματα Υγραεριοκίνησης.

  Η επιμόρφωση κάλυπτε τη θεωρία της παραγωγής και χρήση υγραερίου, την ισχύουσα νομοθεσία, την μετατροπή βενζινοκινητήρα σε μικτό σύστημα υγραεριοκινητήρα, τα συστήματα 1ης ? 6ης γενιάς καθώς και τη συντήρησή τους.
  Παράλληλα προγραμματίστηκε επίδειξη της λειτουργίας μοντέλου βενζινοκινητήρα που έχει μετατραπεί σε υγραεριοκινητήρα, που διαθέτει το ΤΕΙ στα εργαστήριά του και που μεταφέρθηκε στο χώρο του 6ου ΕΠΑ.Λ για τις ανάγκες της επίδειξης.
  Η δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16/03/2011 στο αμφιθέατρο του 6ου ΕΠΑ.Λ. με ανοικτή πρόσκληση για τους καθηγητές των άλλων σχολείων.
  Επωφελούμενοι αυτής της δράσης ήταν οι μαθητές της Γ τάξης του Τομέα Οχημάτων του σχολείου μας (54 άτομα) καθώς και 15 καθηγητές Μηχανολογικών ειδικοτήτων.

3) Τομέας Ηλεκτρολογίας

  Με τη συνεργασία των συντονιστών κου Καγιαμπάκη από το σχολείο και κων Μαυροματάκη και Φραγκιαδάκη από το ΤΕΙ, σχεδιάστηκαν δύο επιμορφώσεις 4 διδακτικών ωρών η κάθε μία για τους καθηγητές καθώς και μία εκπαιδευτική επίσκεψη-επίδειξη για τους μαθητές.
  Συγκεκριμένα οι μαθητές πραγματοποίησαν την Δευτέρα 11/04/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στα Εργαστήρια Φωτοβολταϊκού Πάρκου, Αιολικής Ενέργειας, Βιοκλιματικής Κατοικίας και Συλλογής-Επεξεργασίας Δεδομένων και Βιομηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.

 Οι μαθητές μετείχαν σε εργαστηριακές ασκήσεις (π.χ. μέτρηση απόδοσης συλλέκτη), κάνοντας έτσι πρακτική εφαρμογή της θεωρίας.  Επωφελούμενοι ήταν οι μαθητές της Γ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας (44 άτομα) με 3 συνοδούς καθηγητές.

  Για τους καθηγητές οι δύο επιμορφώσεις αφορούσαν σε ?Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου? και ?Εφαρμογές Βιομηχανικών Αυτοματισμών ? Δικτύωση PLC S7-300 & S7-200?. Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες ήταν ?Αυτοματισμοί βιομηχανικών διεργασιών και κτιρίων μέσω PLC?, ?Ενσωματωμένα συστήματα μικροελεγκτών για εξειδικευμένες εφαρμογές? και ?Εφαρμογές ελέγχου για εξοικονόμηση ενέργειας?, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στις εξελίξεις της τεχνολογίας.

  Έγινε ανοικτή πρόσκληση και οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 4/4/2011 και 12/4/2011. Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 15 εκπαιδευτικοί (10 καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου και 5 καθηγητές άλλων σχολείων).


4) Τομέας Ηλεκτρονικής

  Με τη συνεργασία των συντονιστών κου Καζγκούτη από το σχολείο και κου Βλησσίδη από το ΤΕΙ, σχεδιάστηκαν 2 επιμορφώσεις 4 διδακτικών ωρών η κάθε μία για τους καθηγητές και μία εκπαιδευτική επίσκεψη-ενημέρωση για μαθητές.
   Συγκεκριμένα οι μαθητές πραγματοποίησαν την Τετάρτη 16/03/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστήριο Μη Ιονιζουσών Ακτινοβολιών του ΤΕΙ Κρήτης. Εκεί ενημερώθηκαν για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, διάδοση, συνθήκες κοντινού και μακρινού πεδίου, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τρόποι και όργανα μέτρησης πεδίων ραδιοσυχνοτήτων και πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.

  Επίσης έγινε ζωντανή επίδειξη διαδικασιών μετρήσεων ακτινοβολίας κινητών συσκευών τηλεφώνων. Επωφελούμενοι ήταν οι μαθητές της Β και Γ τάξης του Τομέα Ηλεκτρονικής (55 άτομα) με 3 συνοδούς καθηγητές.

  Η πρώτη επιμόρφωση καθηγητών είχε ως θέμα ?Βιομηχανικός Έλεγχος και Βιομηχανικά Δίκτυα? και συγκεκριμένα Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικές μετρήσεις και πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2011 στο εργαστήριο ΕΝΠΕΤ του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από ανοικτή πρόσκληση, όπως στη συνημμένη ανακοίνωση. Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 25 άτομα (11 καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και 14 καθηγητές άλλων σχολείων).

  Η δεύτερη επιμόρφωση καθηγητών αφορούσε στην ?Ψηφιακή και Διαδραστική Τηλεόραση? και πραγματοποιήθηκε στις 5/4/2011 στο εργαστήριο Πασιφάη του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από ανοικτή πρόσκληση, όπως στη συνημμένη ανακοίνωση.
  Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 21 άτομα (9 καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και 12 καθηγητές άλλων σχολείων)

5) Δράσεις που αφορούσαν όλους τους τομείς

  Με τη συνεργασία των συντονιστών κου Δετοράκη από το σχολείο και κας Ράτσικα από το ΤΕΙ σχεδιάστηκε μία πρώτη
συνάντηση-ενημέρωση των καθηγητών του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
  Η δράση αυτή ήταν η μόνη για την οποία δεν υπήρξε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής για καθηγητές άλλων σχολείων. Επιζητήθηκε να είναι μικρό το πλήθος των συμμετεχόντων έτσι ώστε να γίνει συζήτηση και διάλογος και όχι μονόπλευρη διάλεξη όπως θα συνέβαινε με μεγάλο ακροατήριο.

  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΣΑΝ (Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών) στο αμφιθέατρο του σχολείου στις 05/04/2011. Οι εισηγήτριες ήταν πολύπλευρα καταρτισμένες και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των εκπαιδευτικών του σχολείου. Τέθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί και συμφωνήθηκε η διερεύνηση πραγματοποίησης βιωματικών εργαστηρίων κατά το επόμενο σχολικό έτος. Επωφελούμενοι ήταν 52 καθηγητές του σχολείου μας, γενικής παιδείας και ειδικοτήτων.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

(...Από το Δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Μάϊο του 2011 εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου μας)

  Όλες οι προτεινόμενες δράσεις υλοποιήθηκαν πλήρως και υποστηρίχθηκαν με θέρμη και από τις δύο πλευρές. Η συμβολή του προέδρου του ΤΕΙ Δρ. Καπετανάκη, του συντονιστή κου Παναγιωτάκη και όλων των συντονιστών των τομέων υπήρξε καθοριστική για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επιτυχία των προτεινόμενων δράσεων. Να τονιστεί επίσης η άριστη συνεργασία μεταξύ συντονιστών ΤΕΙ και συντονιστών σχολείου, ως άλλος ένας παράγοντας που συνέβαλλε στον επιτυχή σχεδιασμό.

  Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε εξαιρετική. Οι μαθητές του σχολείου μας, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές εφαρμογές των γνώσεων που αποκτούν στο ΕΠΑΛ, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και για τη χρήση της στην παραγωγική διαδικασία και στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, έμαθαν και για τη λειτουργία και τα εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης, όπου πιθανώς να είναι αύριο ως φοιτητές.

  Οι καθηγητές επίσης είναι ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα. Είχαν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του ΤΕΙ, για να την μεταφέρουν στο χώρο του σχολείου. Η πραγματοποίηση των επιμορφώσεων και το υλικό που διανεμήθηκε είναι πολύτιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία και πιστεύουμε ότι τα οφέλη είναι φανερά.

  Εν κατακλείδι, ελπίζουμε ότι το Πιλοτικό Πρόγραμμα Συνεργασίας θα συνεχιστεί και στο μέλλον με τα ίδια απτά αποτελέσματα. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας συνεργασίας από την αρχή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 


Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates