Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

«Διοξείδιο του Ανθρακος-Ποιότητα νερών»

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2005-2006)

 

   Την Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 6ου ΤΕΕ (σημερινού 6ου ΕΠΑΛ) για τη σχολική χρονιά 2005-2006 αποτελούσαν 37 μαθητές διάφορων τμημάτων του σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου κ. Μανουσάκης Γεώργιος -σαν συντονιστής του προγράμματος- και 2 καθηγητές.

Κριτήρια επιλογής του θέματος:

 • Η ανάγκη διεύρυνσης των γνώσεων των σχετικών με το CO2 και το νερό
 • Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών μας σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Είναι επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα
 • Είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζούν στις αστικές περιοχές

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη:

 • To ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2), η προέλευσή του, η χρήση του, η σημασία και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος από το CO2, καθώς επίσης η σχέση του και οι επιπτώσεις του στην ποιότητα ζωής. Τρόποι αντιμετώπισης και ανάδειξη πρωτοβουλιών διεθνών φορέων, όπως οι συνθήκες Ρίο και Κιότο.
 • TΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  
  Ποιότητα των νερών (λιμνών και υδροβιότοπων), η σημασία στην ισορροπία του οικοσυστήματος από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

   Η ποιότητα των νερών των λιμνών σχετίζεται τόσο με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων των περιοχών, όσο και με την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη μιας περιοχής.

   Το θέμα σχετίζεται με τη μόλυνση που προκαλεί το διοξείδιο του άνθρακα στο φυσικό περιβάλλον, τις επιπτώσεις του στην ισορροπία του οικοσυστήματος , τη δυσλειτουργία του ζωικού και φυτικού βασιλείου και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 

   Οι επιπτώσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, με κακές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, στον πολιτισμό (όπως πχ με την φθορά της πολιτιστικής κληρονομιάς) καθώς και στην οικονομία (όπως πχ με την αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας της τροφικής αλυσίδας).

   Είναι φανερό ότι η ρύπανση από διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων αστικών περιοχών με καταστροφικές συνέπειες σε όλους τους τομείς της ζωής τους!

Στόχοι του προγράμματος:

 •  Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για το διοξείδιο του άνθρακα από τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 •  Ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για τους τρόπους αντιμετώπισης και μείωσης των ρύπων.
 •  Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων με μετρήσεις "φυσικοχημικών παραμέτρων" των νερών, λιμνών και ποταμών της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου (θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, PH, σκληρότητας, αλκαλικότητας, αλατότητας, διαλυμένου οξυγόνου), με μετρήσεις "παραμέτρων ελέγχου ρύπανσης" (COD, BOD, ενώσεων αζώτου, ενώσεων φωσφόρου, μετάλλων, λιπαρές ουσίες, φυτοφάρμακα κλπ), όπως και με μετρήσεις βιολογικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.  

Γενικοί στόχοι:

 •  Ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα.
 •  Ευαισθητοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος από την εκπομπή ρυπογόνων ουσιών (Μελέτη τρόπων αντιμετώπισης της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος από αυτήν).
 •  Ευαισθητοποίηση στην προστασία των "φυσικών υδάτων" από τη μόλυνση αλλά και από την υπερκατανάλωση, όπως και η συνειδητοποίηση της ωφελιμότητας διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας.
 •  Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων από τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως: η ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητας, υπευθυνότητας, παραγωγικότητας, συνέπειας, προγραμματισμού, επίτευξης στόχου.
 •  Η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους.

 

Εξωτερικοί συνεργάτες:
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1.  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Το φυσικό περιβάλλον
2. Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα Χημείας 
(Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος)
Τρόπος χρήσης μοντέλων για τη μελέτη και περιγραφή των περιβαλλοντικών διεργασιών
3. ΤΕΙ  Παροχή εργαστηριακού και κτιριακού εξοπλισμού για μετρήσεις.
4. 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου Παραγωγή DVD
5. Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρόποι αξιοποίησης των μετρήσεων
6. ΚΠΕ Καστοριάς Τρόποι ελέγχου ρύπανσης λιμνών

 

Δραστηριότητες που έγιναν για την υλοποίηση του προγράμματος:

 •  Διαλεξη σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα και την ποιότητα των νερών στο αμφιθέατρο του σχολείου (Νοέμβριος)
 •  Επίσκεψη στο ΚΤΕΟ Ηρακλείου για μετρήσεις ρύπων (Δεκέμβριος)
 •  Διάλεξη για το φυσικό περιβάλλον στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου (Ιανουάριος)
 •  Επίσκεψη πεδίου στο ΚΠΕ Καστοριάς (Φεβρουάριος)
 •   Επίσκεψη στις λίμνες: Κουρνά, Ζαρού και Φόδελε (Μάρτιος-Απρίλιος)
 •   Επίσκεψη στο δάσος του Ρούβα
 •  Διάλεξη για τη ρύπανση της πόλης από υπεύθυνο του Δήμου στο Δήμο Ηρακλείου (Μάιος)
 •  Έκδοση περιοδικού με περιβαλλοντικά θέματα (Μάιος)
 •   Παραγωγή DVD (Μάιος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

 1.  Ο δικτυακός τόπος: www.sppe.gr
 2.  Ο δικτυακός τόπος: www.epa.org
 3.  Ο Ελληνικός Τύπος
 4.  Το περιοδικό Γαιόραμα
 5.  Το περιοδικό National Geographic
 6.  Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
 7.   Η Βιβλιοθήκη των ΤΕΙ Κρήτης

 Με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας, είτε με την προσωπική ενασχόλησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα, είτε με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και σεμινάρια σε οργανωμένα Περιβαλλοντικά Κέντρα, η διδασκαλία ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του σχολείου, παύει να αποτελεί μια διαδικασία με την οποία ο μαθητής δέχεται απλά ορισμένες τυποποιημένες γνώσεις και παίρνει μια άλλη διάσταση:
 
  Συνειδητοποιεί ότι είναι σε θέση να συμμετάσχει σ' αυτή τη διαδικασία και να παράγει γνώσεις. Του δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσει τα όσα μαθαίνει και γίνεται ενεργητικό μέλος μιας ερευνητικής διαδικασίας. Αξίζει τον κόπο!

  Οι μαθητές που συμμετέχουν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι σίγουρο ότι έχουν να κερδίσουν πολλά από αυτή την δραστηριότητα...

    

 
  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ": 

Μανουσάκης Γεώργιος 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,
Τότε Διευθυντής του 6ου ΤΕΕ, Φυσικός)

 

Παπαδάκης Βασίλειος (Μηχανολόγος)

Σπετσωτάκη Ροδούλα
(Φυσικής Αγωγής)

Φωτογραφία από προηγούμενη δραστηριότητα της ομάδας:
(μαθητές βάφουν το χώρο του σχολείου)

  Οι μαθητές της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής βάφουν το σχολείο

 


ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(2005-2006) ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

  Βασιλάκης Μάνος (Τμήμα: ΑΜ1) - Ιωαννίδης Φίλιππος (Τμήμα: ΑΜ1)
  Γαλανάκης Μάνος (Τμήμα: ΑΜ1) - Αθανασάκη Στέλλα (Τμήμα:ΑΠ1)
  Καπετανάκης Στέλιος (Τμήμα:ΑΠ1) - Κοκάλης Βαλάντης (Τμήμα:ΑΠ1)
  Κωπαράκη Εμμανουέλα (Τμήμα:ΑΠ1) - Ξανθάκης Γιάννης (Τμήμα: ΑΠ2)
  Μπινιχάκης Σαράντος (Τμήμα: ΑΠ2) - Πακιουφάκη Βιβή (Τμήμα: ΑΠ2)
  Μαρκάκη Δέσποινα (Τμήμα: ΑΠ2) - Μολουδάκη Μαρία (Τμήμα: ΑΠ2)
  Πατεράκη Γιάννα (Τμήμα: ΑΠ2) - Φραγκιαδάκης Γιάννης (Τμήμα: ΒΑ)
  Φραγκιαδουλάκης Νίκος (Τμήμα: ΒΑ) - Φουκάκης Δημήτρης (Τμήμα: ΒΑ)
  Κεφαλάκης Κώστας (Τμήμα: ΒΗ) - Κρασανάκης Γιάννης (Τμήμα: ΒΗ)
  Τρευλάκης Γρηγόρης (Τμήμα: ΒΗ) - Καφετζογιαννακης Γιάννης (Τμήμα: ΒΠ1)
  Ζερβάκης Νίκος (Τμήμα: ΒΠ1) - Καράη Μάνθος (Τμήμα: ΒΠ1)
  Καψοκέφαλος Γιώργος (Τμήμα: ΒΠ1) - Λαυρεντίου Μαρίνα (Τμήμα: ΒΠ1)
  Λαυρεντίου Λία (Τμήμα: ΒΠ1) - Καλαθάκη Εύα (Τμήμα: ΒΠ1)
  Μαρκομανωλάκη Χρυσούλα (Τμήμα: ΒΠ1) - Κριτζαλάκη Εύα (Τμήμα: ΒΠ1)
  Παπαδάκης Μαρίνος (Τμήμα: ΒΨ) - Κασσαπάκης Γιώργος (Τμήμα: ΒΨ)
  Κουνδαράκης Νίκος (Τμήμα: ΓΗ) - Πατσουράκης Χρήστος (Τμήμα: ΓΗ)
  Μουλκιώτης Θάνος (Τμήμα: ΓΗ) - Βαρβεράκης Γιάννης (Τμήμα: ΓΗ)
  Μαρής Γιώργος (Τμήμα: ΓΗ) - Νικηφοράκης Νίκος (Τμήμα: ΓΗ)

 

Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates