Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη

 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (2009-2010)

Από την επίσκεψη στην Αγιά Λάρισας (6-9 Φεβρουαρίου 2010)

 • Στα πλαίσια του προγράμματος, 22 μαθητές διαφόρων τμημάτων του σχολείου μας με συνοδούς καθηγητές τον κ. Παπαδάκη Βασίλη (υπεύθυνο της ομάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) και τις κ. Καπρή Αναστασία και Φανουράκη Μαρία πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Αγιά Λάρισας από τις 6 έως τις 9 Φεβρουαρίου. Εκεί ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ Αγιάς σε θέματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, γνώρισαν τον φυσικό πλούτο της περιοχής και περπάτησαν σε πανάρχαια μονοπάτια...
 • Η πορεία μας ξεκίνησε από την Ανω Σωτηρίτσα προς την ιστορική Μελίβοια, από το μονοπάτι. Εντυπωσιακές εικόνες που μας μετέφεραν πίσω στο χρόνο είδαμε στο παραδοσιακό χωριό "Μεταξοχώρι" με τα πέτρινα σπίτια...
 • Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε όλους τους υπεύθυνους στο ΚΠΕ Αγιάς για την φροντίδα και την ζεστή φιλοξενία τους, όπως και για την ευκαιρία που μας έδωσαν να γνωρίσουμε τον φυσικό πλούτο της περιοχής τους.

Από την επίσκεψη στην Αγιά Λάρισας (6-9 Φεβρουαρίου 2010)

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του προγράμματος ήταν ο καθηγητής κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Ειδικότητας ΠΕ17-Μηχανολόγος)
   
 • ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ (του τμήματος ΒΜ1):
 • Αγγελάκης Εμμανουήλ
 • Αγριμάνης Γεώργιος
 • Βασιλειάδης Νικόλαος
 • Καπιτσάκης Βασίλειος
 • Καρατσαλίδης Πρόδρομος
 • Κασάκης Μιχαήλ
 • Μαραγκάκη Καλλιόπη
 • Φωτάκης Αθανάσιος

 

Δείτε τις φωτογραφίες από την επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στην Αγιά Λάρισας
(6-9 Φεβρουαρίου 2010)

     Παρακάτω παραθέτουμε μερικές ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη...

   1) Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη:

   Υπάρχει μια σαφής διαδραστική σχέση μεταξύ του τρόπου παραγωγής και διάθεσης ενέργειας αφ' ενός και της προόδου του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου αφ' ετέρου. Η παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας με αποτελεσματικό, οικονομικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, αποτελεί σημαντικό συστατικό στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.

   Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) θέτει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος, ιδιαίτερα αυτές των φτωχότερων στρωμάτων και του Τρίτου Κόσμου, χωρίς να υπονομεύεται η κάλυψη των αναγκών του μέλλοντος.

   2) Τι είναι η ενέργεια;

   Η ενέργεια δεν μπορεί να οριστεί σαν κάτι το χειροπιαστό ή το απόλυτο... Η ενέργεια είναι σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την καθημερινή μας ζωή που μόνο η έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της. Το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, αποθηκεύει και υποβαθμίζει τεράστια ποσά ενέργειας.

   Η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Κίνηση, θερμότητα, ενέργεια χημικών δεσμών ή ηλεκτρισμός. Ακόμη και η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας..

   3) Από πού προέρχεται η ενέργεια;

   Ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας ξεκινά από τις αρχικές μορφές ενέργειας όπως ο άνθρακας, το αργό πετρέλαιο, ο άνεμος, το ηλιακό φως ή το φυσικό αέριο.
   Αυτές οι μορφές χαρακτηρίζονται ως πρωτογενή ενέργεια και βεβαίως, ελάχιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή των πρωτογενών μορφών σε τελική ενέργεια όπως για παράδειγμα ηλεκτρισμός ή βενζίνη

   4) Κατανοώντας τα ενεργειακά μεγέθη: Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό της ενέργειας που μετασχηματίζεται από μια μορφή σε κάποια άλλη ή του έργου που παράγεται, χρειαζόμαστε μονάδες μέτρησης της ενέργειας. Στο διεθνές σύστημα μετρικών μονάδων (S.I.), μονάδα μέτρησης της ενέργειας είναι το 1 Joule (Τζάουλ) και είναι το έργο που παράγεται όταν δύναμη 1 Newton κινεί ένα αντικείμενο σε απόσταση 1 μέτρου.

  5) Πηγές ενέργειας:  Ο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος "Πηγές Ενέργειας" δεν ευσταθεί από επιστημονικής σκοπιάς διότι σύμφωνα με το νόμο διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια ούτε δημιουργείται αλλά ούτε και καταστρέφεται. Απλά αλλάζει μορφές. Γενικά όμως ο όρος "Πηγές Ενέργειας" περιγράφει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας χρήσης.
   Οι πηγές ενέργειας ταξινομούνται γενικά σε μη ανανεώσιμες και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


ΣΧΗΜΑ-1


   6) Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

   Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται οι πηγές οι οποίες δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά για τα ανθρώπινα μέτρα από φυσικές διαδικασίες. Στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται κυρίως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γνωστά και ως ορυκτά καύσιμα

   7) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

   Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες ενώ η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

   Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι: 

  • ο ήλιος-ηλιακή ενέργεια
  • ο άνεμος-αιολική ενέργεια
  • οι υδατοπτώσεις-η υδροηλεκτρική ενέργεια
  • η γεωθερμία-γεωθερμική ενέργεια
  • η βιομάζα
  • οι θάλασσες (ενέργεια των κυμάτων)

   Ηλιακή ενέργεια: H Ελλάδα, χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, προσφέρεται για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η μέση ημερήσια ενέργεια που δίνεται από τον ήλιο στην Ελλάδα είναι 4,6 KWh/m². H επιφάνεια των εγκαταστημένων συλλεκτών στη χώρα μας ανέρχεται περίπου σε 2.000.000 m². Η τιμή αυτή αποτελεί ποσοστό 50% περίπου, της επιφάνειας συλλεκτών εγκατεστημένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συλλέκτες αυτοί, κύρια αφορούν σε μικρά οικιακά συστήματα.

   Αιολική ενέργεια:. Οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει την αιολική ενέργεια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το πρώτο μεταφορικό μέσο που στηρίχτηκε στη δύναμη του ανέμου κι όχι στη μυϊκή δύναμη ήταν τα ιστιοφόρα. Το επόμενο στάδιο εκμετάλλευσης του ανέμου ήταν οι ανεμόμυλοι. Οι αγρότες χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους (που έδιναν κίνηση σε τεράστιες μυλόπετρες), για να αλέθουν το σιτάρι και για να αποστραγγίζουν ή να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους.

 • Οι ανεμόμυλοι σήμερα δεν χρησιμοποιούνται για να αλέθουν σιτάρι ή να αρδεύουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και γι αυτό ονομάζονται ανεμογεννήτριες.
 • Μια διάταξη ανεμογεννητριών ονομάζεται αιολικό πάρκο.
 • Καθώς τα πτερύγια των ανεμογεννητριών στρέφονται με τον άνεμο, δίνουν κίνηση στη γεννήτρια που παράγει ηλεκτρισμό.ΣΧΗΜΑ-2   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

   Ενέργεια των κυμάτων: 
   Οι ωκεανοί μπορούν να μας προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια της θάλασσας:

 • από τα κύματα
 • από τις παλίρροιες (μικρές και μεγάλες)
 • από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού
Σχηματικη διαταξη παραγωγης ηλεκτρικου ρευματος απο τον κυματισμο της θαλασσας: 

  Αιολική ενέργεια μέσω των κυμάτων:

  • Παραδείγματα:  Η χρήση πλωτήρων που ανεβοκατεβαίνουν με το πέρασμα των κυμάτων ή η χρήση ελασμάτων (στο σύστημα "πάπια") τα οποία λικνίζονται πάνω κάτω σαν πάπιες στο νερό.

  • Το πιο επιτυχημένο ως τώρα σύστημα που εκμεταλλεύεται την ενέργεια των κυμάτων κατασκευάστηκε στη Νορβηγία και κινείται με αέρα, που πιέζεται προς τα πάνω από ένα μεγάλο κύλινδρο, ο οποίος ωθείται από τα κύματα. (Δές το παραπάνω σχήμα)

  Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου (2009-2010)

Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates