Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

Περιβαλλοντικές δράσεις (2009-2010)

Δράσεις ζωής- Εκπαίδευση για την αειφορία


Το θέμα μας:

Περισσότερη Παιδεία-Λιγότερη Ρύπανση
(Μελετώντας τον αέρα του Ηρακλείου)
Ανανεώσιμες φιλικές μορφές ενέργειας
.

Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λές:
Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη Γή...

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (Ασκητική)


Σιγά κι αθόρυβα γλυστρά και φεύγει η πόλη,
εκείνοι που την κατοικούσαν, στρέψαν οριστικά την όψη προς το μέγα σκότος.
Στη θέση της ορθώθηκε μια πόλη σκληρή κι αγέλαστη, ύπουλη και φαντασμένη.
Σε "ξένη πόλη" σέρνω τώρα τη ζωή μου.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ (Η Πόλη)

Οι στόχοι της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα "Δράσεις Ζωής" ήταν:

 • Η συναισθηματική εγρήγορση των μαθητών για το περιβάλλον.
 • Η διαμόρφωση συναισθηματικών στάσεων και αξιών.
 • Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας και οικολογικής συνείδησης μέσω της δυνατότητας επαφής με τη φύση.
 • Η κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικά της ατμόσφαιρας.

   • Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την σύσταση της ατμόσφαιρας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη του Ηρακλείου.
   • Ο εντοπισμός ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας της πόλης του Ηρακλείου.
     
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών που θα συλλέξουν οι μαθητές μας από τις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος.
 • Η ανάπτυξη της ιδέας για την προστασίας της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής.
 • Η προσπάθεια οικοδόμησης βιωματικών σχέσεων "κοινότητας" μεταξύ μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

Θέλαμε να μάθουν οι μαθητές μας:

 • Οτι 1.5 εκατομμύρια από τους 2 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους που σημειώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση!!!
 • Τους μακροπρόθεσμους στόχους (2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ώστε να προστατεύονται τόσο οι κάτοικοι της Ε.Ε (από τα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου), όσο και τα οικοσυστήματα (από την όξινη βροχή, την υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και το όζον)
 • Οτι σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών, τα κράτη μέλη της Ε.Ε οφείλουν να εφαρμόσουν πρόγραμμα το οποίο να επιτρέπει την επίτευξη των οριακών τιμών εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
  (Για το σκοπό αυτό έγινε μελέτη και μετρήσεις σε συγκεκριμένους ρύπους των οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) και των σωματιδίων ΡΜ2.5 σε συνεργασία με το Πανεπισtήμιο Κρήτης)
 • Να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ) και των σωματιδίων (ΡΜ2.5 ) που έγιναν στον αέρα του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ESCAPE.
 • Οτι το καλοκαίρι του 2009 ο συνολικός όγκος του πάγου στην Αρκτική έφτασε στα κατώτατα επίπεδα, τουλάχιστον, των τελευταίων εβδομήντα χρόνων και πιθανώς των τελευταίων οκτώ χιλιετιών.
 • Οτι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, από το 2037 οι πάγοι της Αρκτικής θα λιώσουν εντελώς (!) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού!
 • Οτι: Αν δεν υπάρχει ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, δηλαδή να μπουν στο αγώνα για το περιβάλλον οι ΗΠΑ, η ΚΙΝΑ οι ΙΝΔΙΕΣ και άλλες μικρότερες χώρες θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα.  Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει εξαντλήσει όσα θα μπορούσε να κάνει ....το ποσοστό της στις παγκόσμιες εκπομπές είναι μόνο το 25% άρα είναι πολύ μικρός "παίχτης" για όλο το παιχνίδι.
 • Οτι η ΚΡΗΤΗ, λόγω του κλίματος και της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ιδανική περιοχή για εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ για το πρόγραμμα:

 • ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (Ειδικότητας ΠΕ04-02) και
 • ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ειδικότητας ΠΕ01)

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

  1) Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
    Η ομάδα συνεργάστηκε με το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Escape. Δόθηκε διάλεξη και έγιναν μετρήσεις των οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) και των σωματιδίων (PM2,5) στο χώρο του σχολείου:

   

  Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)   Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009: Επίδειξη μηχανημάτων μέτρησης στο χώρο του σχολείου
  από τον Μηνά Ιακωβίδη-Μεταπτυχιακό υπότροφο του τμήματος Χημείας

  (Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Εργαστήριο Ε. Στεφάνου)

  Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)   Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)

   

   

  Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)-Αέρια ρύπανση  

    Οι ρύποι οι πλέον ανησυχητικοί για τη δημόσια υγεία είναι το τροποσφαιρικό όζον Ο3 (ΟΖΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΝΟΧ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ) και προπαντός τα σωματίδια, κυρίως δε τα λεπτά σωματίδια ΡΜ 2.5

  Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)-Απο την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης   

   

   

  Περιβαλλοντική Ομάδα 6ου ΕΠΑΛ (2009-2010)

    Η μεγαλύτερη ποσότητα ΝΟΧ εισέρχεται στην ατμόσφαιρα με την μορφή του ΝΟ από τις μηχανές εσωτερικής καύσης λόγω της αντίδρασης:
  Ν2 + Ο2 => 2 ΝΟ

  Αντώνης Κουβαράκης (Διδάκτωρ Χημείας) Διάλεξη από την ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο χώρο του σχολείου

  (Αντ Κουβαράκης,
  Διδάκτωρ Χημείας)

   

  2) Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ανωγείων (4/3/2010)

  Όταν το Νερό αγκάλιασε την Πέτρα ...
  Από το ρω του Έρωτα στο ρου του Νερού...

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (4/3/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (4/3/2010)

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (4/3/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (4/3/2010)

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (4/3/2010)

   

   

  3) Παρανέστι Δράμας- Η επίσκεψη στο ΚΠΕ (19 έως 22/4/2010)
  Το ποτάμι - Η ενέργεια του Νερού ...

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ (19 ΕΩΣ 22/4/2010)

   

   

  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:

  • Λουλάκης Νικ (ΑΤ3)
  • Αντωνάκης Κων/νος (ΑΤ3)
  • Μιχελάκης Παύλος (ΑΤ3)
  • Οικονομάκης Μιχ (ΑΤ3)
    
  • Μπικάκης Ιωάν (ΑΥ2)
  • Μαράκης Στυλ (ΑΥ2)
    
  • Ανδρεαδάκης Αντ (ΑΥ1)
  • Παντεχάκης Στυλ (ΑΥ1)
  • Αθανασίου Δημ (ΑΥ1)
    
  • Δασκαλάκης Μιχ (ΑΤ1)
  • Δασκαλάκης Βασίλ (ΑΤ1)
  • Γιαννούλη Ραφαηλία (ΑΤ1)
    
  • Χαλκιαδάκης Γεώργ (ΒΗ)
    
  • Μαγάκης Νικ (ΒΕ1)
  • Λαμί Μπακί (ΒΕ1)
  • Κόρσαβας Ιωάν (ΒΕ1)
  • Μαστροκούκος Ευστάθ (ΒΕ1)
  • Μαυράκης Βασίλ (ΒΕ1)
  • Λασηθιωτάκης Ιωάν (ΒΕ1)
  • Μαραζάκης Νικ (ΒΕ1)
    
  • Παπαδάκης Εμμ (ΒΕ2)
  • Πλουμίδης Χρ (ΒΕ2)
  • Στρατήγης Σπυρ (ΒΕ2)
  • ΜπαλάσηΤζόνι (ΒΕ2)
  • Ματραπάζη Μικέλ (ΒΕ2)
  • Πιέτρη Ελτιόν (ΒΕ2)
    
  • Λαδομένος Κων/νος (ΒΟ2)
  • Μανιαδάκης Ματθαίος (ΒΟ2)
  • Μορφιαδάκης Ιωάν (ΒΟ2)

  Ενδιαφέροντα άρθρα:

   

   

  Τέχνη και μαθητές

  Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
  Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
  Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

  Περισσότερα...

  Εκπαιδευτικά Νέα

  Βιβλιοπροτάσεις

  Βιβλιοπροτάσεις
  Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
  Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

  Περισσότερα...

  Free business joomla templates