ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 

 

 

  • ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (2009-2010)
    "Περισσότερη Παιδεία, Λιγότερη Ρύπανση-Ανανεώσιμες, Φιλικές Μορφές Ενέργειας"

    Στο άρθρο θα δείτε:
    • Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Περιβαλ. Ομάδας στο ΚΠΕ Ανωγείων (4/3/2010)
    • Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Περιβαλ. Ομάδας στο Παρανέστι Δράμας (19-22/4/2010)