Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

ΓΕΝΙΚΑ: η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται με κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και μπορεί να γίνεται "σύγχρονα", δηλαδή σε πραγματικό χρόνο (όπως πχ με την πλατφόρμα Webex), ή "ασύγχρονα", δηλαδή οποιαδήποτε χρονική στιγμή (όπως για παράδειγμα με τη γνωστή πλατφόρμα e-class, "η-τάξη") με ανταλλαγή υλικού, βίντεο, ασκήσεων, μηνυμάτων κλπ.
Η-Τάξη


Παρατήρηση
: Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη "δια ζώσης" εκπαίδευση, αλλά διατηρεί την επαφή των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το μάθημα σε εξαιρετικές συνθήκες (όπως αυτές της πανδημίας), ή συμπληρώνει και εμπλουτίζει τη διδασκαλία σε κανονικές συνθήκες.