Εργασίες μαθητών

 
...Οι παρακάτω εργασίες έχουν επιλεγεί από ομαδικές ή και ατομικές εργασίες που έγιναν στα πλαίσια διαφορων μαθημάτων...


α) Εργασίες που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος "Σχεδίαση-Διαχείριση Ιστότοπων" και "Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο"

 


β) Εργασίες που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος "Πολυμέσα"

 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περισσότερες και αρκετά ενδιαφέρουσες εργασίες που έγιναν από μαθητές μας στα πλαίσια διάφορων δραστηριοτήτων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.) θα βρείτε επιλέγοντας "Δραστηριότητες" από το πάνω μενού επιλογών.