Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

ΕΠΑ.Λ - γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (που ψηφίστηκε το 2016) για τις άμεσες αλλαγές στα ΕΠΑΛ και συνολικά στη δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ), προβλέπονται τα εξής:

 

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΕΠΑΛ

 

Το νέο ΕΠΑΛ θα έχει την παρακάτω δομή:

α) Α΄ ΤΑΞΗ με ενιαίο πρόγραμμα, με μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικοτήτων, προκειμένου να δίνεται στους μαθητές/-τριες η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

β) Β΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό σε ΤΟΜΕΙΣ τεχνικο-επαγγελματικών σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας και τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά).

γ)  Γ΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό των τομέων σπουδών σε επιμέρους ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά).

δ) Μετά την αποφοίτηση, προαιρετικό «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», με εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στο σχολείο και μαθητεία σε χώρους εργασίας.

 

Διαδικασία Κατάταξης των μαθητών στους Τομείς και τις Ειδικότητες:

1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β' τάξη επιλέγουν με αίτησή τους τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

2. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Γ' τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Τομέα που παρακολούθησαν στη Β' τάξη.

(Τα παραπάνω εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Β' τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ' τάξη)

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ:

Με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις ώστε να καταστεί ασφαλής και πλήρης δικαιωμάτων η πρώτη επαφή με την εργασία για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ που θα σπουδάζουν στο «μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».

Ρυθμίζονται λειτουργικά ζητήματα του έτους αυτού, όπως:

 • Να μην επιβαρύνονται οι μαθητές/-τριες την ίδια ημέρα με σχολείο και εργασία, όπως προέβλεπε ο ν.4186/13
 • Να γίνονται τα εργαστηριακά μαθήματα αποκλειστικά στα ΕΠΑΛ και στα Εργαστηριακά Κέντρα από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε αυτά και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 • Προσδιορίζονται οι όροι με τους οποίους θα πραγματοποιείται η μαθητεία:
   • Το ΕΠΑΛ θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης-εποπτείας των μαθητευομένων στις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
   • Η εποπτεία από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο που θα καθοριστεί αναλυτικά με Υπουργική Απόφαση.
   • Θα υπογράφονται συμβάσεις με όρους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί και θα ελέγχονται από εποπτεύοντα καθηγητή/-τρια του ΕΠΑΛ.
   • Οι συμβάσεις θα μπορεί να ακυρωθούν, αν δεν τηρούνται οι όροι από τον εργοδότη. Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των μαθητευόμενων, οι οποίοι θα είναι ενήλικες, απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή προηγούμενων τύπων σχολείων της ΤΕΕ.
   • Οι μαθητές θα υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας, στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους θα είναι συντάξι?ος.
   • Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας θα είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
 • Προσδιορίζεται ο ρόλος του ΟΑΕΔ, μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), ως συνεργαζόμενου με τα ΕΠΑΛ σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τα θέματα διοικητικής διαχείρισης της μαθητείας.
  ( Αξιοποιείται, έτσι, η μακροχρόνια εμπειρία του. Στα κέντρα αυτά θα διατίθεται και εκπαιδευτικός των ΕΠΑΛ).

 

 

Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates