Κανονισμός λειτουργίας του 6ου ΕΠΑΛ

 

 1. Το Διδακτικό Ετος των ΕΠΑΛ χωρίζεται σε δύο τετράμηνα:
  • το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου. και 
  • το Β ' Τετράμηνο διαρκεί από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.
    
 2. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσέλευση του κηδεμόνα στο σχολείο κατά τακτά χρονικά διαστήματα για ενημέρωσή του.                        
   
 3. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο λίγα λεπτά πριν από το κτύπημα του κουδουνιού. Μετά την είσοδο των κ. καθηγητών στην τάξη δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών.
   
 4. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, όργανα (σχεδιάσεως κ.α.), τα εργαλεία και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καλή διεξαγωγή των μαθημάτων.
  • Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα.
  • Η χρήση της φόρμας εργασίας είναι υποχρεωτική για τα εργαστήρια.
    
 5. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές υποχρεούνται να τηρούν ησυχία, να δείχνουν προσοχή και ενδιαφέρον προς το διδασκόμενο μάθημα. Δεν επιτρέπονται κατά την ώρα της διδασκαλίας οι συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, η χρήση κινητών τηλεφώνων και γενικά η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια απέναντι στους καθηγητές και στους συμμαθητές τους.

  Ο καθηγητής, σε περίπτωση που ο μαθητής -παρά τις παρατηρήσεις του- εξακολουθεί να εμποδίζει την ομαλή πορεία του μαθήματος,  έχει το δικαίωμα αλλαγής θέσης του μαθητή. Σε περίπτωση που  ο μαθητής εξακολουθεί να ενοχλεί, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να τον αποβάλλει από την τάξη.

 6. Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές οφείλουν να εξέρχονται από τις αίθουσες διδασκαλίας, εκτός των επιμελητών ή ασθενών, οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι για κάθε απώλεια, κλοπή ή φθορά σε αντικείμενα του Σχολικού χώρου στον οποίο παραμένουν. Επίσης δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών και ποτών σε όλους τους  χώρους του σχολείου.
   
 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση δικύκλων κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων ή κατά τους σχολικούς περιπάτους.
   
 8. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου
   
 9. Μαθητής ο οποίος δε σέβεται την περιουσία του Σχολείου και προξενεί ζημιά σε αυτή εκτός από τη σχετική τιμωρία που θα του επιβάλλεται, υποχρεούται οικονομικά να επανορθώσει τη ζημιά.

 10. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να διέπονται πάντοτε από  εγκαρδιότητα και ευγένεια. Δεν επιτρέπεται η χειροδικία, η  κοροϊδία και το βρίσιμο προς άλλους μαθητές.
   
 11. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
  • Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του, αλλιώς ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να το κατάσχει και να το παραδώσει στον διευθυντή.
 12. Τέλος, υποχρέωση όλων των μελών της Σχολικής Μονάδας είναι να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο, σεβόμενοι έτσι και τον εαυτό τους και τους γύρω τους.