Καθηγητές

 

 

  • ΔιδάσκοντεςΠίνακας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 6ο ΕΠΑ.Λ την τρέχουσα σχολική χρονιά.
    (Ο πίνακας περιλαμβάνει και όσους εκπαιδευτικούς βρίσκονται στο σχολείο μας με απόσπαση από άλλα σχολεία, καθώς και όσους ανήκουν μεν οργανικά στο σχολείο μας, αλλά εργάζονται -με απόσπαση- σε άλλα σχολεία ή υπηρεσίες)