Μαθήματα Α´ Τάξης  Ε Π Α.Λ.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α' 83), που εφαρμόζεται ήδη από το σχολικό έτος 2016-2017, καθορίζεται ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ: Oι μαθητές παρακολουθούν πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως, κατανεμημένα όπως παρακάτω:

  1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας
    (Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι κοινά για όλους τους μαθητές)

  2. Μαθήματα Προσανατολισμού συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας
  3. Μαθήματα Επιλογής συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας
    (Οι μαθητές επιλέγουν τρία μαθήματα συνολικής διάρκειας έξι ωρών, ανάλογα με τον τομέα)

 

 

1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α´ Τάξης (κοινά για όλους τους μαθητές)

 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α/α
Μαθήματα
Ώρες
1
Νέα Ελληνικά
 
4
2
Μαθηματικά 1
Αλγεβρα
3
Γεωμετρία
1
3
Φυσικές Επιστήμες 2
Φυσική
2
Χημεία
1
Βιολογία
1
4
Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
2
5
Ιστορία
 
1
6
Θρησκευτικά
 
1
7
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
 
2
8
Φυσική Αγωγή
2
9
Πληροφορική 3
 
2
ΣΥΝΟΛΟ:
22


1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.
2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρείς κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία

 

2. Μαθήματα Προσανατολισμού ( Α´ Τάξης ΕΠΑ.Λ.)

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
α/α
Μαθήματα
Ώρες
1
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3
2
2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας
2
3
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
3
ΣΥΝΟΛΟ:
7

3 Όταν ο αριθμός μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα "Πληροφορική" και "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία" δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

 

 

3. Μαθήματα Επιλογής ( Α´ Τάξης ΕΠΑ.Λ.)

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4
α/α
Μαθήματα
Ώρες
1
Αγωγή Υγείας
2
2
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
2
3
Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής
2
4
Αρχές Μηχανολογίας
2
5
Αρχές Οικονομίας
2
6
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
2
7
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη
2
8
Ναυτική Τέχνη
2
ΣΥΝΟΛΟ:
6

4 Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.