Μαθήματα Β´ Τάξης στα ΕΠΑ.Λ.

Μαθήματα ανά τομέα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α' 83), που εφαρμόζεται ήδη από το σχολικό έτος 2016-2017 και μετά την Τροποποίηση (ΕΚ Αρ Φύλλου 1427) καθορίζεται ως εξής:

 

Μηχανολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Β΄ ΤΑΞΗ: οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίως. Πιο αναλυτικά, παρακολουθούν πρόγραμμα 12 ωρών με Μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλες τις ειδικότητες) και πρόγραμμα 23 ωρών με τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά Μαθήματα.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Β΄ Τάξης)
Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β΄
 Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά
3
2. Μαθηματικά (1)
Αλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
3. Φυσικές Επιστήμες (2)
Φυσική
1
Χημεία
1
4. Θρησκευτικά
1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
7, Φυσική Αγωγή
1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

(1) Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

(2) Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ Τάξης

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β΄
 Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής-Εφαρμογές
3Θ+3Ε
2. Μηχανική?Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές
2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές
2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ:

23

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού

ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Β΄ ΤΑΞΗ: οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίως. Πιο αναλυτικά, παρακολουθούν πρόγραμμα 12 ωρών με Μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλες τις ειδικότητες) και πρόγραμμα 23 ωρών με τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά Μαθήματα.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Β΄ Τάξης)
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Β΄
 Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά
3
2. Μαθηματικά (1)
Αλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
3. Φυσικές Επιστήμες (2)
Φυσική
1
Χημεία
1
4. Θρησκευτικά
1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
7, Φυσική Αγωγή
1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

(1) Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

(2) Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία.

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ Τάξης

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Β΄
 Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς κ Εναλλασσόμενου Ρεύματος)
2Θ+2Ε
2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
2Θ+5Ε
3. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
4. Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
2Θ+4Ε
6. Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ:

23

 

 

 

 Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

ΤΟΜΕΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β΄ ΤΑΞΗ: οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίως. Πιο αναλυτικά, παρακολουθούν πρόγραμμα 12 ωρών με Μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλες τις ειδικότητες) και πρόγραμμα 23 ωρών με τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά Μαθήματα.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Β΄ Τάξης)
Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β΄
 Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά
3
2. Μαθηματικά (1)
Αλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
3. Φυσικές Επιστήμες (2)
Φυσική
1
Χημεία
1
4. Θρησκευτικά
1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
7, Φυσική Αγωγή
1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

(1) Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

(2) Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ Τάξης

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β΄
 Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία
1Θ+2E
3. Φυτική Παραγωγή
2Θ+3E
4. Ζωική Παραγωγή
2Θ+1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων
2Θ+2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου
1Θ+1Ε
7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα
2Θ+1Ε
8. Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ:

23