Καλή περιήγηση!

Το σχολείο μας

Το 6ο ΕΠΑΛ βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση...

Περισσότερα...

Μαθήματα Γ΄ Τάξης στα ΕΠΑ.Λ.

 

Σύμφωνα με το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ´ Τάξης Ημερήσιου και της Γ´ και Δ´ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), από τη σχολική χρονιά 2017-2018 και μετά, τα μαθήματα Γ´ Τάξης ανά τομέα και Ειδικότητα είναι:

 

Μαθήματα ανά τομέα και ειδικότητα

 

Μηχανολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ´ ΤΑΞΗ: οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίως. Πιο αναλυτικά, παρακολουθούν πρόγραμμα 12 ωρών με Μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλες τις ειδικότητες) και πρόγραμμα 23 ωρών με τα Μαθήματα Ειδικότητας.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γ´ Τάξης)
Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
Γ´
 Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά
3
Μαθηματικά (*)
Αλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
Φυσικές Επιστήμες (**)
Φυσική
2
Χημεία
1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
Φυσική Αγωγή
1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

(*) Μαθηματικά: ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.
(**) Φυσικές Επιστήμες: ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ´ Τάξης
Τομέα Μηχανολογίας

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
1) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2.Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Μηχανουργική Τεχνολογία-Εργαλειομηχανές
2Θ+6Ε
4. Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές
5. Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
2Θ+5Ε

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
2) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων
2Θ+3Ε
4. Ύδρευση-Αποχέτευση
1Θ+3Ε
5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης
1Θ+5Ε
6. Σχέδιο Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
3) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
3. Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
3Θ+4Ε
5. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού
Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
1Θ+2Ε
4. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
4) Τεχνικός Οχημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4. Συστήματα Αυτοκινήτων
3Θ+4Ε
5. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
5) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Κινητήρες Αεροσκαφών
3. Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4. Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών
3Θ+4Ε
5. Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών
6. Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού
2Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού

ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γ´ ΤΑΞΗ: οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίως. Πιο αναλυτικά, παρακολουθούν πρόγραμμα 12 ωρών με Μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλες τις ειδικότητες) και πρόγραμμα 23 ωρών με τα Μαθήματα Ειδικότητας.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γ´ Τάξης)
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-
Γ´
 Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά
3
Μαθηματικά (*)
Αλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
Φυσικές Επιστήμες (**)
Φυσική
2
Χημεία
1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
Φυσική Αγωγή
1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

(*) Μαθηματικά: ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.
(**) Φυσικές Επιστήμες: ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ´ Τάξης
Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
1) Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Ψηφιακά Συστήματα
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά-Κατασκευές
4. Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων-Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6. Τηλεπικοινωνίες-Τηλεματική
3Θ+2Ε
5. Ρομποτική
6. Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

 

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -
Γ´
 Τάξη
Ειδικότητα:
2) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
1. Ηλεκτροτεχνία 2
2. Ηλεκτρικές Mηχανές
3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2
3Θ+4Ε
4. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας-Ηλεκτρικών Μηχανών
5. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ:

23 ΩΡΕΣ

 

 

Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρατήρηση: Ο Τομέας Πληροφορικής από τη σχολική χρονιά 2017-2018 δεν θα λειτουργεί πλέον στο σχολείο μας...

Γ? ΤΑΞΗ: οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίως. Πιο αναλυτικά, παρακολουθούν πρόγραμμα 12 ωρών με Μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλες τις ειδικότητες) και πρόγραμμα 23 ωρών με τα Μαθήματα Ειδικότητας.

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γ´ Τάξης)
Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-
Γ´
 Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά
3
Μαθηματικά (*)
Αλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
Φυσικές Επιστήμες (**)
Φυσική
2
Χημεία
1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
Φυσική Αγωγή
1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

(*) Μαθηματικά: ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.
(**) Φυσικές Επιστήμες: ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ´ Τάξης
Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος λειτουργεί για πρώτη φορά στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2020-2021, οπότε τη σχολική χρονιά αυτή θα λειτουργήσει η Β τάξη, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς θα προσδιοριστεί ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στην Γ τάξη της επόμενης χρονιάς. (Αφού προσδιοριστούν οι Ειδικότητες θα ενημερωθεί η ιστοσελίδα μας με τα Μαθήματα της Γ τάξης)

 

 

Τέχνη και μαθητές

Φωτο: Γιούρι Μαρίνοβ
Επειδή η τέχνη πρέπει να μοιράζεται...
Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών μας... 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Νέα

Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλιοπροτάσεις
Θυμηθήκαμε ποιά βιβλία διαβάσαμε κι απ' όσα διαβάσαμε ποια ξεχωρίσαμε.
Αυτά τα βιβλία σας προτείνουμε...

Περισσότερα...

Free business joomla templates