Μαθητές

 

Είναι εργασίες που έγιναν στα πλαίσια μαθημάτων. Περισσότερες και αρκετά ενδιαφέρουσες εργασίες που έγιναν από μαθητές μας στα πλαίσια διάφορων δραστηριοτήτων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.) θα βρείτε επιλέγοντας "Δραστηριότητες" από το πάνω μενού επιλογών.