Τομείς και ειδικότητες

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον "Καθορισμό των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους". (Δημοσίευση: ΦΕΚ 1489 τ. Β/ 26-5-2016):

 •  oι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β' τάξη επιλέγουν με αίτησή τους τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, ενώ
 • κατά την εγγραφή τους στη Γ' τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε Ειδικότητα του Τομέα που παρακολούθησαν στη Β' τάξη.

Με νεότερη απόφαση (15 Ιουνίου 2017-Εφημερίδα της Κυβ. Αρ Φύλλου 2067) καθορίστηκαν οι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑ.Λ -στην Γ' τάξη- ανά Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης από το σχολικό έτος 2017-2018.

 

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 6ο ΕΠΑ.Λ:

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντιστοιχεί στις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

 

 

 

Εργαστηριακά μαθήματα:

 Τα εργαστηριακά μαθήματα της Β' και Γ' τάξης του Τομέα γίνονται στο 1ο Σχολικού Εργαστηριακό Κέντρο (1ο ΣΕΚ) Ηρακλείου. σε υπερσύχρονα εργαστήρια για την εκπαίδευση των μαθητών μας σε ένα απαιτητικό και εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ:

Α) Επάγγελμα: Ηλεκτρολόγος


Οι απόφοιτοι του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού που ακολουθούν ειδικότητες που τους οδηγούν να εργαστούν σαν Ηλεκτρολόγοι, εργάζονται σε ένα τομέα που σήμερα θεωρείται από τους πιο σύγχρονους, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει τα μέγιστα στον εξηλεκτρισμό της χώρας, να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της, να δημιουργεί περισσότερες περιφερειακές υποδομές, ενώ παράλληλα επεκτείνει και τις επικοινωνίες.

Άδειες Ηλεκτρολόγου: Σήμερα υπάρχουν οι παρακάτω άδειες Βοηθών και Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων:

 • Α΄ Ειδικότητα (Φωτισμός κατοικιών)
 • Γ΄ Ειδικότητα (Κίνηση και φωτισμός εργοστασίων)
 • ΣΤ΄ Ειδικότητα (Δίκτυα εναέρια, υπόγεια και υποσταθμοί)

Οι διαφορές στο επαγγελματικό αντικείμενο, άρα και στην εξεταστέα ύλη, μεταξύ Α΄ και Γ΄ Ειδικότητας είναι σχετικά μικρές και ήδη ο νομοθέτης έχει προβλέψει να χορηγεί μειωμένα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχου άδειας της μίας ειδικότητας και στην άλλη, δίχως απαίτηση και χορήγησης της άδειας, εφόσον το έργο είναι ενιαίο. Υπάρχει όμως σχετική διαφοροποίηση στο τεχνικό και γνωστικό αντικείμενο της ΣΤ΄ Ειδικότητας.

Διαβάστε αναλυτικά άρθρο σχετικό με τις άδειες και τα νομοθετήματα για την επαγγελματική κατάταξη των ηλεκτρολόγων σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τον τρόπο αδειοδότησής τους στον ιστότοπο: http://www.electricallab.gr/epaggelma-ilektrologos

 

 

Β) Επάγγελμα: Ηλεκτρονικός


Οι απόφοιτοι του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού που ακολουθούν ειδικότητες που τους οδηγούν να εργαστούν σαν Ηλεκτρονικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποκτούν πτυχίο  "επιπέδου ΙΙΙ" (εργοδηγού)  και μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη. (Προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα, Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, Επιτυχής εξέταση στις προβλεπόμενες εξετάσεις).

...Πληροφορίες και έντυπα για τον τρόπο απόκτησης των αδειών, παρέχει η Νομαρχία...

Εάν ο απόφοιτος έχει πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη και επιθυμεί να λειτουργήσει Ηλεκτρονικό Εργαστήριο, πρέπει να αποκτήσει και την Aδεια Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Εργαστηρίου. (Η άδεια αυτή χορηγείται από το παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Κρήτης).

Γενικά ένας ηλεκτρονικός, απόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. μπορεί να εργαστεί σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κτλ)
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος

 

Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

 

Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας αντιστοιχεί στις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

2) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

3) Τεχνικός Οχημάτων

4) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ: Ο τομέας Μηχανολογίας είναι ένα από τους πιο σοβαρούς τομείς των ΕΠΑ.Λ, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας στον οποίο σήμερα φοιτούν πολλοί μαθητές στις διάφορες ειδικότητες που τον αποτελούν.

Το πρόγραμμα σπουδών με τα απαραίτητα μαθήματα, καλύπτει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα, με τα εργαστηριακά μαθήματα, που γίνονται σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια στο 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου, ο μαθητής αποκτά τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες, ώστε μετά την απόκτηση του πτυχίου του, να γίνει ένα δημιουργικό μέλος στον εργασιακό του χώρο.

Ο Μηχανολογικός τομέας λειτουργεί στη Β? και Γ? τάξη των ΕΠΑ.Λ. Στην Γ? τάξη ο τομέας χωρίζεται σε ειδικότητες, και οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο "επιπέδου 3" στην ειδικότητά τους, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 


Επαγγελματικό προφιλ των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του τομέα Μηχανολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις και τις προϋποθέσεις "αδειοδότησης" μπορούν να αποκτήσουν  επαγγελματικές  άδειες, που διαφοροποιούνται ανά ειδικότητα, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

α) Ειδικότητα:  "Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού"

Επαγγέλματα στα οποία οδηγεί η ειδικότητα:

Νομοθεσία:Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ44/Α'/1-3-2000) Αρθρο: 7, Παράγραφοι : 7.1, 7.2, 7.4, 7.7.  Επίσης: Π.Δ. 1575/85 (ΦΕΚ207/Α'/11-12-85) Αρθρο 3, Παράγραφοι: 2α. 2γ, 2δ, 2η, 2στ, 2β. 2ε. 2ζ.
Ο απόφοιτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω νομοθεσίας, μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποκτήσει τις παρακάτω "επαγγελματικές άδειες":

 1. Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (Απαιτείται: πτυχίο Β' κύκλου).
 2. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημερομίσθια, εξετάσεις)(άδεια τεχνίτη, 1000 ημερομίσθια, εξετάσεις).
 3. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1000 ημερομίσθια, τα 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδικότητας, εξετάσεις).
 4. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδικότητας, 750 ημερομίσθια σε εγκαταστάσεις της 1ης, 2ης ειδικότητας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης).

β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(...η σχετική ενότητα είναι υπο κατασκευή...)

γ) Ειδικότητα:  Τεχνικός Οχημάτων

Είναι μια σχετικά νέα ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ, (αφού λειτούργησε για πρώτη φορά σαν ξεχωριστός "τομέας" το 2006 και δεν υπήρχε στα ΤΕΕ). Μπορούμε όμως να πούμε ότι από άποψη γνωστικού αντικειμένου και επαγγελματικού προφίλ, προκύπτει από τον συνδυασμό δύο ειδικοτήτων των ΤΕΕ: της ειδικότητας Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμών Αυτοκινήτου (του Β? κύκλου Ηλεκτρολόγων των ΤΕΕ) και της ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου  (του Β? κύκλου Μηχανολόγων των ΤΕΕ).

Το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων καλύπτει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και παράλληλα, με τα εργαστηριακά μαθήματα, βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες, ώστε μετά την αποφοίτησή του και την απόκτηση του πτυχίου του, να μπορεί διεκδικήσει εργασία σαν ειδικευμένος τεχνίτης στα Ηλεκτρικά και Μηχανικά Συστήματα Αυτοκινήτου και να είναι ένα δημιουργικό μέλος στον εργασιακό του χώρο.

Οι πτυχιούχοι με ειδικότητα "Τεχνικός Οχημάτων" εκπαιδεύονται έτσι ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

 Μπορούν να εργάζονται σε δική τους επιχείρηση ή σε μια Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που εκτελεί Service αυτοκινήτων. Στις αντιπροσωπείες αυτές μπορούν να δουλεύουν σε θέσεις εξειδικευμένου τεχνίτη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα μοντέλα, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος τεχνίτης να είναι υπόλογος - υπεύθυνο στέλεχος στην εταιρεία αφού όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου (ABS, Injection, Παράθυρα, κλειδαριές, κτλ.) ελέγχονται ηλεκτρικά.¨

Επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνικού Οχημάτων

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα κείμενη νομοθεσία (δηλ τη νομοθεσία που αφορούσε τους αποφοίτους των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων μέχρι το 2006 που δημιουργήθηκαν τα ΕΠΑΛ), τις ρυθμίσεις και τις προϋποθέσεις "αδειοδότησης", οι πτυχιούχοι του τομέα Μηχανλογίας, ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" μπορούν να αποκτήσουν  επαγγελματικές  άδειες όπως περιγράφεται παρακάτω:

Νομοθεσία: Ν.1575/85 (Φ.Ε.Κ. 207/Α/11-12-85) Αρθρο 3, Παράγραφοι: 2α, 2γ, 2δ, 2η, 2στ. 2β, 2ε, 2ζ, η υπ' Αρ. Ε/6742 απόφαση  του Αρ. Φύλλου: 416 19/4/1999

Επαγγέλματα στα οποία οδηγεί η εδικότητα:
Ο απόφοιτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω νομοθεσίας, μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποκτήσει τις παρακάτω "επαγγελματικές άδειες": ;

 1. Μηχανοτεχνίτη  (απαιτείται: πτυχίο Γ?τάξης, 2 έτη προϋπηρεσία).
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 4. Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 5. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 7. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή Τροχών (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 8. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν:

 • Στους Οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Σε συνεργεία επισκευής SERVICE αυτοκινήτων
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • Μπορούν επίσης να εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες

 

 

δ) Ειδικότητα:   "Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων  και Κατασκευών"

Επαγγέλματα στα οποία οδηγεί η ειδικότητα:
  
Νομοθεσία:Ν.1575/85 (Φ.Ε.Κ. 207/Α/11-12-85) Αρθρο 3, Παράγραφοι: 2α, 2γ, 2δ, 2η, 2στ. 2β, 2ε, 2ζ.
Ο απόφοιτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω νομοθεσίας, μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποκτήσει τις παρακάτω "επαγγελματικές άδειες":

 1. Μηχανοτεχνίτη  (Απαιτείται: πτυχίο Β' κύκλου, 2 έτη προϋπηρεσία).
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 4. Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 5. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).
 7. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή Τροχών (πτυχίο, 1 έτος προϋπηρεσία).
 8. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 2 έτη προϋπηρεσία).

 

 

 

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

geoponias 1

Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος λειτουργεί για πρώτη φορά στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2020-2021, οπότε τη σχολική χρονιά αυτή θα λειτουργήσει η Β τάξη, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς θα προσδιοριστεί ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στην Γ τάξη της επόμενης χρονιάς.

(Πληροφορίες για τις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ που υπάρχουν γενικά στον τομέα αυτό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/gnoriste-to-epal/tomeas-geoponias)

 ΓΕΝΙΚΑ: Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου. Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα ΕΠΑΛ, οι απόφοιτοι ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ (δηλ οι απόφοιτοι της Γ τάξης), αποκτούν πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

(*)
πτυχίο επιπέδου 2 «αντιστοιχεί σε πλήρη τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης για την άσκηση σαφώς καθορισμένης δραστηριότητας με την ικανότητα χρησιμοποίησης των σχετικών οργάνων και τεχνικών. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κυρίως εργασία εκτέλεσης που μπορεί να είναι αυτόνομη μέσα στα όρια των σχετικών τεχνικών» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L. 199/59/31-7-85)

(**) πτυχίο επιπέδου 3 «...η εκπαίδευση αυτή προϋποθέτει περισσότερες θεωρητικές γνώσεις από το επίπεδο 2. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κυρίως τεχνική Εργασία που μπορεί να εκτελεσθεί αυτόνομα ή και να συνεπάγεται ευθύνες πλαισίωσης και συντονισμού» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 199/59/31-7-85)