Πού θα μας βρείτε...

Στη διεύθυνση: Στο τηλέφωνο-φαξ: Πληροφορίες:
Πιτσουλάκη 24-ΤΚ 713 07
Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ 2810-234444
Φαξ 2810-212555

Αρχοντάκης Κ.
(Διευθυντής 6ου ΕΠΑΛ)